Vård

Till Järfälla och Huddinge/Flemingsberg kommer nu möjligheten att testa lösningar för ökad fysisk aktivitet. Projektet heter Bikeable City och finansieras av Vinnova. Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan. 

Bikeable City består av fem delinnovationer, men den del av projektet som berör vården närmst är Fysisk aktivitet på recept (FaR), för vardaglig fysisk aktivitet. Arbetspaketet utvecklar och erbjuder stöd till personer boende i Järfälla och Huddinge/Flemingsberg som vill öka sin fysiska aktivitet genom vardagscykling men även promenader. För att kunna åstadkomma en reell förändring i aktivitetsnivån i området behövs en intervention med flera aktörer, där hälso- och sjukvården självklart är en av dessa.  

FaR i Bikeable City 


Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds utbildning i FaR och stöd i att komma i gång med att använda metoden. För att enheterna ska ha möjlighet att avsätta tid för personal att delta utbildningen ersätts tiden med 600kr för varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som deltar. Utbildningen ges digitalt med initialt 2 timmar och cirka en månad senare en digital uppföljning om 1 timme.

Personalen får fri tillgång till handledning och stöd. 

Tillgång till material som ger stöd för att ordinera fysisk aktivitet i form av cykling till personer i kontakt med vården. 

Enhetens förskrivningar av FaR utvärderas innan utbildning och vid årsskiftet 2022–2023. 

Förutsättningar 

Första utbildningstillfället sker under februari-maj 2022. Enheten behöver lämna ut information om sina FaR- ordinationer till projektet. 

Obs! Endast numerisk data på enhetsnivå, ej patientdata. Personal på enheterna kommer ombedjas att svara på en enkät alternativt delta i en intervju som en del i utvärderingen av projektet samt att föra enkel statistik på papper gällande ordinationer av aktivitet. 

Vid intresse av att delta i projektet och utbildas inom FaR-processen – kontakta Cecilia Berg för att boka in ert utbildningstillfälle! 

Kontakt 

Utbildning och handledning i FaR: 
Cecilia Berg, Akademiskt primärvårdscentrum, cecilia.berg@regionstockholm.se 

Utvärdering av projektet: 
Matilda Ersson, Karolinska Institutet, matilda.ersson@ki.se 

FaR i Bikeable City: 
Viktor Lindqvist, Trivector Traffic, viktor.lindqvist@trivector.se

Christian Dymén

Projektledare för Bikeable City: Christian Dymén, Trivector Traffic, christian.dymen@trivector.se.Trivectors logga


Initiativet finansieras av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Vinnova logga

Deltagande projektparter;

Akademiskt primärvårdscentrum
Bidnerdonethat
Cykelfrämjandet
Living Cities
Trivector Traffic

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!