Tryggt med teknik (AP4)

Barn och vuxen går över gata

Tryggt med teknik- ”Trafikkollen”

Innehåll

Vi kommer sätta upp mätutrustning vid skolor som mäter antal bilar, cyklister och gående som rör sig längs med skolområdet. Den insamlade datan kommer sammanställas och tillgängliggöras på en webbportal som kommer vara öppen för allmänheten men framför allt rikta sig till elever och vårdnadshavare på skolan.

För att följa Trafikkollen i Järfälla, kolla in dessa länkar; Vårdkasevägen och Fornvägen.

Metod

Mätutrustningen kommer installeras under maj månad och mätningar kommer pågå under flera månader. Webbportalen där den insamlade trafikdatan kommer sammanställas planeras vara tillgänglig för allmänheten i maj och finnas tillgänglig så länge trafikmätningen pågår. Trafikmätningen kommer inte påverka elever, lärare eller vårdnadshavare. Men vi hoppas på att så många som möjligt kommer ta del av mättrafikdatan under perioden, via webbportalen. För att kunna utvärdera arbetet kommer enkäter om skolresor och eventuellt korta intervjuer genomföras med elever och vårdnadshavare.

Mål

Vi vill veta hur mycket trafik det är vid skolan, dels för att öka medvetenheten hos vårdnadshavare och barn om frågor och problematik som rör resor till och från skolan. Vi vill också testa om vi genom detta kan få er att tycka det är roligare att gå och cykla oftare till skolan.

Ansvarig

Trivector, Thaddäus Tiedje, thaddaus.tiedje@trivector.se , +46 10 456 56 89.

Övriga deltagare

Bidnerdonethat stöttar Trivector.
Cykelfrämjandet stöttar Trivector.
Järfälla kommun sköter kontakten med Transportstyrelsen gällande de lokala trafikföreskrifterna.
Skälbyskolan deltar genom att informera om initiativet på personal- och föräldramöten. Skapaskolan deltar genom att informera om initiativet på personal- och föräldramöten. Generation PEP bidrar med att marknadsföra och rekrytera genom sina folkkära ambassadörer.
Barkarby Science bidrar till facilitering av workshoppar.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!