Bli en Bikeable City

Klart att din stadsdel, kommun eller region också borde bli en Bikeable City!

Cyklister på Västerbron Stockholm (foto; cykelfrämjandet)

Bästa argumenten

Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan.

Gör så här

Våren 2022 genomförs de första pilotsatsningarna inom Bikeable City. Dessa satsningar kommer utvärderas under hösten 2022 för att sedan genomföras på fler platser och i större skala längre fram. Konceptet är därför inte helt klart, men vi vill redan nu skapa kontakt med intresserade stadsutvecklare, kommuner och regioner.

Hör av dig! Kanske kan och vill du vara med och påverka konceptet?

Kontakt

Christian Dymén

Projektledare för Bikeable City är Christian Dymén på Trivector Traffic, christian.dymen@trivector.se, +46 10 456 56 77.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!