Utvärdering (AP8)

Innehåll

Arbetet innefattar att systematiskt utvärdera projektets resultat- och effektmål såsom stipulerade i avsnittet mätning, mål och validering. Mätningar görs före, under och efter demoprojekten och jämförs med kontrollområden som inte genomgått intervention.

Metod

Metoden består av kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder

Mål

Arbetspaketet har följande mål:

  1. Utveckla proxyindikatorer som kan mäta demoprojektens /delinnovationernas och helhetskonceptets bidrag till folkhälsa, klimat och hållbara städer
  2. Utveckla proxyindikatorer som mäter potentialen för en uppskalning av demoprojekten/ delinnovationerna och helhetskonceptet att bidra till långsiktig förbättring av folkhälsa, klimat och hållbara städer.

Ansvarig

Marie Löf, marie.löf@ki.se Professor, Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård, Linköpings universitet samt Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet.

Övriga medverkande

Matilda Ersson, forskningsassistent, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet.

KTH
Spacescape
Trivector

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!