FaR Cykling (AP2)

Vardagscyklist

Fysisk aktivitet på recept genom vardagscykling

En ordination för cykling genom en fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerade vårdgivare förskriver vardagscykling på recept, som ett komplement eller ersättning för läkemedel i syfte att förebygga samt lindra hälsoproblem hos patienten. Merparten av arbetet med denna dellösning fokuserar på att undersöka vilka stödfunktioner som förskrivare respektive patient behöver för att vardagscykling ska vara ett gångbart alternativ, som når sin hälsofrämjande potential, bland de fysiska aktiviteter som kan ges på recept.

Idag når två tredjedelar av de vuxna i Sverige inte upp till folkhälsorekommendationen om 150 minuters fysisk aktivitet per vecka där vardagsmotionen är den aktivitet som har minskat jämfört med tidigare år 3. För vuxna anges vanliga anledningar till bristande fysisk aktivitet tidsbrist på grund av arbets- och studieförpliktelser (28 %) eller att man inte ser sig som den sportiga typen (25 %). För denna målgrupp är vardagsmotionen, där man går eller cyklar, till och från arbetet ett gott alternativ för att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Innehåll

I arbetspaketet genomförs utbildning av förskrivare av fysisk aktivitet på recept vid ungefär 20 hälso- och sjukvårdsenheter i Järfälla kommun och Huddinge kommun. Efter avslutad utbildning kommer legitimerade vårdgivare förskriva vardagscykling på recept till patienter som ett komplement eller alternativ till traditionella läkemedel. stödfunktioner som riktar sig till både förskrivare och patient ska utvecklas.

Metod

Detta arbete startade med en serie av digitala workshops, där arbetsgruppen tillsammans identifierade och prioriterade utmaningar kopplat till vårt övergripande mål. Därefter arbetade vi med att hitta samt prioritera lösningar för att besluta vad vi skulle fokusera på i det fortsatta arbetet inom projektet.

Baserat på ovan beskrivna utvecklingsarbete har vi i dagsläget bl a följande stöd att erbjuda till förskrivare och mottagare av FaR i Huddinge och Järfälla:

  • Dynamisk webbkarta, inkl. regionala stråk och huvudcykelnät med information om var cykelparkeringar, pumpar och tvättar samt cykelservice är lokaliserade i kommunen.
  • Informationsmaterial (som även kan skrivas ut) kring fördelarna med cykling som fysisk aktivitet utifrån en mängd olika aspekter, som t ex hälsa, miljö och tidsbesparing.
  • Informationsmaterial (som även kan skrivas ut) kring hur man kommer i gång som ovan cyklist, med en checklista, hur man genomföra enklare service och reparation av sin cykel samt trafikregler för cyklister. 
  • Vi kommer även att dra nytta av samt marknadsföra de cykelkampanjer som planeras av Järfälla kommun under våren 2022.

Stödet paketeras dels i en användarvänlig webbplattform, dels som en vanlig datormapp, vilket kan underlätta för förskrivare ute på vårdenheterna.

Stödet har testats gentemot förskrivare och därefter reviderats efter deras synpunkter, innan utbildningen och förskrivningen av cykel-FaR påbörjades under våren 2022.

För mer information om stödet, se http://cykelnyckeln.se/

Mål

Under projekttiden ska 200 recept förskrivas och patienterna ska ha för avsikt att fortsätta cykla på längre sikt.

Ansvarig

Trivector Traffic, Viktor Lindqvist, viktor.lindqvist@trivector.se, +46 10 456 56 28.

Övriga deltagare

Trivector koordinerar arbetspaketet och säkerställer innovationens kvalitet och koordinerar samarbetet med övriga arbetspaket inom projektet.
Bidnerdonethat utvecklar det digitala stödet till vårdgivare och patienter.
Living Cities gör research och bidrar med kunskap om patienters behov i relation till FaR genom cykling.
Akademiskt primärvårdscentrum står för urvalet av vårdcentraler och utbildning av vårdpersonal i Huddinge och Järfälla.
Cykelfrämjandet bidrar till de stödpaket som patienter behöver, såsom cykelkurs, cykellots, cykelverkstad.
Järfälla kommun stöttar med kart- och GIS-stöd.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!