Om Bikeable City

Ett initiativ för ökad vardagsmotion

Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Föreningar, myndigheter och företag satsar på organiserad träning, men stora grupper nås inte, och trenden har inte vänts. Därför bör även den potential som ligger i att cykla och gå till skola, arbete och ärenden utnyttjas. Vår vardagsmotion kan öka och användas för en större del av resorna, inom och mellan stadsdelar. På stadsdelsnivå kan åtgärder inom byggnation och IKT såväl som inom medborgardeltagande, vård och utbildning, sänka trösklar och ta bort hinder och därmed möta utmaningen.

Syftet med projektet är att skapa ett helhetskoncept som kopplar ihop fem delinnovationer som alla syftar till att öka vardagsmotionen i en kommun eller region och förbättra invånarnas hälsa. Målgruppen är kommuner och stadsdelar med höga ohälsotal och låga nivåer av fysisk aktivitet

Finansierat av

Vinnova logga

Vinnovas Projektdatabas

Flera organisationer bakom

17 organisationer står bakom projektet: Trivector Traffic, KTH- Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola, Skapaskolan i Huddinge, Barkarby Science AB, Cykelfrämjandet, Bidnerdonethat AB, A bit ago AB, Living Cities Stockholm AB, Linköpings Universitet, Region Stockholm- Akademiskt primärvårdscentrum, Generation PEP, Spacescape AB, IVL Svenska Miljöinstitutet, Martinsons Byggsystem AB, Moelven AB.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!