Cykeltågsapp (AP3)

Barn som väntar på cykeltåget

Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor

Gå- och cykeltåg är inget nytt koncept, det är en väl beprövad lösning vid skolor i Sverige och utomlands. I arbetet med dellösningen har vi undersökt förutsättningarna för att utveckla en app som underlättar skapande samt administrationen av cykeltåg. En viktig lärdom är att i dagsläget är denna typ av organiserad hämtning och lämning av barn i mycket hög grad beroende av en intresserad vårdnadshavare. Denna person startar samt administrerar gruppen av vårdnadshavare, samt leder cykeltåget när det hämtar upp och lämnar barn. Detta är oftast ett tidskrävande arbete, vilket kräver mycket av den enskilda eldsjälen på respektive skola. Genom att utveckla en app för cyklande skolbussar kan man sänka trösklarna för vårdnadshavare och skolor och organiseringen av cykeltågen kan effektiviseras och underlättas.

På 1980-talet gick eller cyklade nästan alla lågstadieelever till skolan, idag är denna siffra nere på 52 %. Det är viktigt att bryta denna nedåtgående trend då studier i Finland visade att de som gick och cyklade till skolan var mer fysiskt aktiva som vuxna 27 år senare. 59 % av barn har en resväg som är kortare än 2 kilometer till skolan. Genom att utveckla en app som underlättar för organiseringen av cykeltåg finns en stor potential att öka barns fysiska aktivitet, minska biltrafiken kring skolor, ge skolor ett verktyg för att uppmuntra aktiva skolresor samt ge vårdnadshavare vinster i form av tidsbesparing och mer aktiv pendling till arbete.

Innehåll

I arbetspaketet utvecklas en pilotversion av en app för cykeltåg, vilken sedan testas på Skälbyskolan i Järfälla kommun samt Skapaskolan i Huddinge.

Metod

Genom att intervjua personer som tidigare organiserat gå- och cykeltåg så har vi identifierat de viktigaste funktionerna som bör ingå i den första versionen av appen, inför att den testas för första gången under hösten 2022.

När appen lanseras kommer vi att kunna erbjuda en app med följande funktioner:

  • Möjlighet att skapa konton via registrering med e-mailadress.
  • Möjlighet att skapa och administrera föräldragrupper som turas om att lämna och hämta barn på skolorna.
  • Möjlighet att skapa aktiviteter, där föräldrar hämtar och lämnar barn.
  • En kalender med alla aktiviteter läggs in ett schema, där föräldrarna tydligt kan se vilken dag de förväntas hämta eller lämna barn.

Mål

Arbetspaketet utvecklar en demoapp och genomför 10 testcykeltåg som utvärderas genom AP 8 – Utvärdering

Ansvarig

Trivector Traffic, Viktor Lindqvist, viktor.lindqvist@trivector.se, +46 10 456 56 28.

Övriga deltagare

Abitago AB står för utvecklandet av appen.
Järfälla kommun följer arbetet för att dra lärdom av hur den fysiska miljön påverkar användandet av cykeltåg.
Skapaskolan i Huddinge bidrar med organisering och genomförande av cykeltåg, genom information och informations-träffar med föräldrar, barn och lärare.
Skälbyskolan i Järfälla bidrar med organisering och genomförande av cykeltåg, genom information och informationsträffar med föräldrar, barn och lärare.
Generation PEP bidrar med att marknadsföra demoprojektet och att bidra till rekrytering genom sina folkkära ambassadörer.
Cykelfrämjandet bidrar med att marknadsföra demoprojektet och att bidra till rekrytering.

Denna sida använder kakor. Om du fortsätter så accepterar du detta!